Σχολείο Tec 40

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σ΄αυτό το πρόγραμμα;

To σχολείο Tec 40 είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να μεταβείτε από τις καταδύσεις αναψυχής, στην τεχνική κατάδυση.

Το Tec 40 αποτελεί το πρώτο κομμάτι του σχολείου PADI Tec Diver το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της κατάδυση δίχως υποχρεωτική στάση και της τεχνική βαθιάς κατάδυσης με υποχρεωτική αποσυμπίεση.

Θα αποκτήσετε εμπειρία και δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε την εκπαίδευσή στην τεχνική κατάδυση για να βουτάτε στα 40 μέτρα / 130 πόδια με υποχρεωτική στάση αποσυμπίεσης.

Προϋποθέσεις ια να ξεκινήσετε το Tec 40:

  • Να είστε δύτης Advanced Open Water
  • Να έχετε πτυχίο Nitrox , με τουλάχιστον 10 καταδύσεις με εμπλουτισμένο αέρα σε βάθος μεγαλύτερο από 18 μέτρα / 60 πόδια, στο ενεργητικό σας
  • Να είστε δύτης Deep Diver με τουλάχιστον 10 καταδύσεις έως τα 30 μέτρα / 100 πόδια
  • Να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε τουλάχιστον 30 καταγεγραμμένες καταδύσεις

 

Επίσης να έχετε πρόσφατη ιατρική βεβαίωση καλής υγείας (υπογεγραμμένη εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Τι θα μάθετε;

 

To σχολείο Tec 40 περιλαμβάνει τρία θεωρητικά μαθήματα, τρία πρακτικά και τέσσερις καταδύσεις.

Συγκεκριμένα θα μάθετε για:

  • Τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις της τεχνικής κατάδυσης
  • Τον εξοπλισμό της τεχνικής κατάδυσης και την σωστή συναρμολόγηση και χρήση του
  • Το πως θα σχεδιάζεται την κατάδυσή σας, όσον αφορά την επιλογή αερίων, τα όρια του οξυγόνου και το πλάνο αποσυμπίεσης
  • Τις τεχνικές ομαδικής κατάδυσης και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, όπως η αντιμετώπιση διαρροών (free flows, manifold leaks) και καταστάσεων …(out of gas situations)

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας (paralos@paralos.net), για να ζητήσετε το Tec Deep Diver Crew-Pak που περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο PADI Tec Deep Diver, το οποίο μπορείτε να αρχίσετε να διαβάζετε αμέσως. Μπορείτε επίσης να πάρετε τα βίντεο που αφορούν την συναρμολόγηση του εξοπλισμού και τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε. Το παραπάνω υλικό θα σας χρειαστεί και στα σχολεία Tec 45 και Tec 50.

Τι εξοπλισμό να χρησιμοποιήσετε;

 

Θα ξεκινήσει με τον βασικό εξοπλισμό αυτόνομης κατάδυσης σας και θα πρέπει να προσθέστε τον εξοπλισμό που αφορά την τεχνική, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να διπλασιάσετε ότι ήδη έχετε.