Σχολεία Αυτόνομης κατάδυσης

Μπορείτε να ξεκινήσετε από το εισαγωγικό σχολείο της γνωριμίας της κατάδυσης και να φθάσετε μέχρι το επίπεδο του εκπαιδευτού. Οι εκπαιδευτές της σχολής είναι πιστοποιημένοι από τους μεγαλύτερους καταδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως όπως PADI, CMAS, YMCA, DAN, ANDI και φυσικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.).
Ειδικά για την PADI, η σχολή είναι αναγνωρισμένη σαν 5 STAR IDC CENTER και αυτό εκτός από εξασφάλιση του πελάτη, δίνει την δυνατότητα στην σχολή να οργανώνει σχολεία εκπαιδευτών της PADI.
Ο Γιάννης Μωραΐτης, o Λέωντας Πικρός, ο Δημήτρης Ζακίλας, ο Χάρης Χρηστίδης και οι βοηθοί τους, θα σας διδάξουν τα μυστικά της αυτόνομης κατάδυσης στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, χρησιμοποιώντας πάντα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Δοκιμάζοντας την αυτόνομη κατάδυση (DSD)

It’s fun and safe to scuba dive, discover the treasures!