Δίψα

Είδος κατάδυσης: Τοίχος – Ναυάγιο «Κλειώ»
Μέγιστο βάθος: 40 m +
Προαπαιτούμενο επίπεδο δυτών: Όλα τα επίπεδα
Περιγραφή: Σ΄αυτή την κατάδυση μπορούμε να δούμε το Ναυάγιο «Κλειώ», καθώς και πελαγήσια ψάρια (μαγιάτικα, παλαμίδες), αλλά και μόνιμους κάτοικους (ροφούς, σαργούς, αστακούς).