Φλώρα

Είδος κατάδυσης: Τείχος

Μέγιστο βάθος: 30 m +

Προαπαιτούμενο επίπεδο δυτών: Όλα τα επίπεδα

Περιγραφή: Πολλές μικρές σπηλιές γεμάτες με σαργούς, μελανούρια, χταπόδια.