Πέρα από το Ελάφι

Είδος κατάδυσης: Κρεμαστά νερά – Σπηλιές
Μέγιστο βάθος: 40 m +
Προαπαιτούμενο επίπεδο δυτών: Όλα τα επίπεδα
Περιγραφή: Προφυλαγμένο μέρος από το βοριά, με μικρές σπηλιές στα ρηχά (5 –7 μέτρα), μεγάλα κοπάδια από μικρόψαρα, αλλά και δελφίνια και άλλα μεγάλα ψάρια.