Πεταλιοί

Είδος κατάδυσης: Τοίχος – Σπηλιές – Ξέρες : Δεκάδες σημεία καταδύσεων

Μέγιστο βάθος: 40 m ++

Προαπαιτούμενο επίπεδο δυτών: Όλα τα επίπεδα

Περιγραφή: Σ΄αυτή την κατάδυση μπορούμε να δούμε ροφούς, στείρες, σαργούς. Υπέροχος τόπος και εντός και εκτός νερού, για τις ολοήμερες εξορμήσεις μας.