Πλατουράδα ή Ακιός

Είδος κατάδυσης: Τοίχος – Ναυάγιο «Κασσάνδρα» (φορτηγό πλοίο)

Μέγιστο βάθος: 29 m +

Προαπαιτούμενο επίπεδο δυτών: Όλα τα επίπεδα

Περιγραφή: Σ΄αυτή την κατάδυση μπορούμε να δούμε το Ναυάγιο «Κασσάνδρα», καθώς και πελαγήσια ψάρια (μανάλια, μαγιάτικα, παλαμίδες) αλλά και μόνιμους κάτοικους (ροφούς, σαργούς, αστακούς).