Σεμινάρια

Συχνά οργανώνονται σεμινάρια για διάφορα σχετικά με την θάλασσα  και την κατάδυση θέματα με ομιλητές, ανθρώπους καταξιωμένους και έμπειρους επάνω στο αντικείμενο του σεμιναρίου όπως π..χ. ο UMBERTO PELIZZARI σχετικά με την ελεύθερη κατάδυση.